Latest Updates

From Our Blog

ซ่อมกล้องฟิล์ม KONICA

claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,หมุนฟิล์มฝืดค้าง,ล้อเก็บฟิล์มไม่หมุน,กดซัตเตอร์ม่านไม่เปิด ,ไฟแฟลชไม่ทำงาน,ชัตเตอร์เป็นน้ำมัน,ฟองน้ำเสื่อมเน่า,เลนส์+ช่องมองมีฝุ่น,ล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว, CLAทั้งระบบ

ซ่อมกล้องฟิล์ม OLYMPUS

เลนส์ค้าง,แฟลชค้าง, เปิดonกดถ่ายไม่ได้, บางครั้งเปิดไม่ติด, กดชัตเตอร์แล้วหัสเลนส์ค้าง, กดถ่ายไม่ได้, เวลวใส่ถ่านค้างไว้จะร้อนมาก, กดชัตเตอร์ติดแต่แฟลชติดบ้างไม่ติดบ้าง, เวลากรอฟิล์มไม่กรอ กลับ, เปิดไม่ติด

ซ่อมกล้องฟิล์ม YASHICA

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน ,ม่านชัตเตอร์ค้าง, กระจกรีเฟล็กซ์ค้าง,ขึ้นฟิล์มฝืด ,ชุดปรับสปีดฝืด,ฟองน้ำเสื่อม,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น ล้างเครื่อง ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว, claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

ซ่อมเลนส์มือหมุนทุกยี่ห้อ

โฟกัสฝืด, F-STOPฝืด,ใบหน้ากล้องเป็นน้ำมัน,ใบหน้ากล้องหลุด, เป็นราเยอะ,มีฝุ่น,ซ่อมโฟกัส,ฟิตเกลียวโฟกัส ,ซ่อมวงแหวนปรับ  F-STOPฝืด,ล้างเลนส์, claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

ซ่อมกล้องฟิล์ม PENTAX

claกล้องฟิล์ม, รับclaกล้อง,ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,สปีดฝืด,ม่านชัตเตอร์ไม่มีกำลัง,ฟองน้ำเสื่อม,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น ล้างเครื่อง ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,CLAทั้งระบบ

ซ่อมกล้องฟิล์ม Olympus

claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,กินถ่าน,ถ่านร้อน,เดินวงจงไฟใหม่,ขึ้นฟิล์มไม่ได้,กดชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ด้านขึ้นฟิล์มไม่ล็อค,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น,ล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำใหม่, ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว,CLAทั้งระบบ

ซ่อมกล้องฟิล์ม CANON

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ม่านชัตเตอร์ค้าง,เครื่องฝืด,ไฟไม่เข้าเครื่องเลย,เปลี่ยนตัวบังคับชัตเตอร์,ช่องมองมีฝุ่น,เป็นรา,ฟองน้ำเสื่อมล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

ซ่อมกล้องฟิล์ม NIKON

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน ,ชัตเตอร์ค้าง ,กระจกรีเฟล็กซ์ค้าง,ขึ้นด้ามหมุนฟิล์มไม่ได้ ,วัดแสงไม่ทำงาน ,สปีดกล้องไม่ตรง ,กล้องไม่ทำงาน ,เลนส์เป็นรา ,ช่องมองภาพสกปรก ,ล้างเลนส์เป็นรา ,ล้างช่องมองภาพ ,ล้างวิวไฟเดอร์ ,กล้องรั่วแสง ,ติดฟองน้ำ,claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง, CLAทั้งระบบ

ซ่อมกล้องฟิล์ม YASHICA ELECTRO 35

ไฟไม่เข้าเครื่อง ถ่านเน่า/น้ำถ่านเข้าเครื่อง มดทำรัง ช่องใส่ถ่าน+สปริงถ่าน เป็นสนิมเขียวโฟกัสติด โฟกัสฝืด โฟกัสตาย ซ่อมโฟกัส ฟิตเกลียวโฟกัสใหม่ วงแหวนขอบโฟกัสฟรีซ่อมวงแหวนปรับF-STOPฝืด ซ่อมวัดแสง/AUTO เปลี่ยนลูกยางAUTO ขัดล้างเครื่องทั้งตัวเลนส์เป็นรา เลนส์เป็นฝ้า ล้างเลนส์ ล้างวิวไฟเดอร์ ติดฟองน้ำทั้งตัว ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว(CLA) claกล้องฟิล์ม รับclaกล้อง