ซ่อมกล้องฟิล์ม

Yashica-Electro-35

ซ่อมกล้องฟิล์ม YASHICA ELECTRO 35

ไฟไม่เข้าเครื่อง ถ่านเน่า/น้ำถ่านเข้าเครื่อง มดทำรัง ช่องใส่ถ่าน+สปริงถ่าน เป็นสนิมเขียว โฟกัสติด โฟกัสฝืด โฟกัสตาย ซ่อมโฟกัส ฟิตเกลียวโฟกัสใหม่ วงแหวนขอบโฟกัสฟรี ซ่อมวงแหวนปรับF-STOPฝืด ซ่อมวัดแสง/AUTO เปลี่ยนลูกยางAUTO ขัดล้างเครื่องทั้งตัว เลนส์เป็นรา เลนส์เป็นฝ้า ล้างเลนส์ ล้างวิวไฟเดอร์ ติดฟองน้ำทั้งตัวซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว CLAทั้งระบบ

0771892ca63d73bdf4ed1f57452ed789-1

ซ่อมกล้องฟิล์ม NIKON

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ชัตเตอร์ค้าง,กระจกรีเฟล็กซ์ค้าง,ขึ้นด้ามหมุนฟิล์มไม่ได้,วัดแสงไม่ทำงาน,สปีดกล้องไม่ตรง,กล้องไม่ทำงาน,เลนส์เป็นรา ,ช่องมองภาพสกปรก,ล้างเลนส์เป็นรา,ล้างช่องมองภาพ,ล้างวิวไฟเดอร์,กล้องรั่วแสง ,ติดฟองน้ำ,claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

AE1

ซ่อมกล้องฟิล์ม CANON

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ม่านชัตเตอร์ค้าง,เครื่องฝืด,ไฟไม่เข้าเครื่องเลย,เปลี่ยนตัวบังคับชัตเตอร์,ช่องมองมีฝุ่น,เป็นรา,ฟองน้ำเสื่อมล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

5015251814358564011ech-1024x350

ซ่อมกล้องฟิล์ม Olympus

claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,กินถ่าน,ถ่านร้อน,เดินวงจงไฟใหม่,ขึ้นฟิล์มไม่ได้,กดชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ด้านขึ้นฟิล์มไม่ล็อค,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น,ล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำใหม่, ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว,CLAทั้งระบบ

56936035415e00b7754bc

ซ่อมกล้องฟิล์ม PENTAX

claกล้องฟิล์ม, รับclaกล้อง,ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,สปีดฝืด,ม่านชัตเตอร์ไม่มีกำลัง,ฟองน้ำเสื่อม,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น ล้างเครื่อง ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,CLAทั้งระบบ

APzVkij81WAb6nr9iPXMg1IBTSUi7bcKWOaNCcx7hkwFj7LD91eIreP8J5z5jwOZczjUpciIM1f4kk4NxsFKXCGqFrDF-9eQXtn9PFL89n5sQ

ซ่อมกล้องฟิล์ม YASHICA

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน ,ม่านชัตเตอร์ค้าง, กระจกรีเฟล็กซ์ค้าง,ขึ้นฟิล์มฝืด ,ชุดปรับสปีดฝืด,ฟองน้ำเสื่อม,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น ล้างเครื่อง ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว, claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

S114278402-768x576-1

ซ่อมกล้องฟิล์ม OLYMPUS

เลนส์ค้าง,แฟลชค้าง,เปอดonกดถ่ายไม่ได้,บางครั้งเปิดไม่ติด,กดชัตเตอร์แล้วหัสเลนส์ค้าง,กดถ่ายไม่ได้,เวลวใส่ถ่านค้างไว้จะร้อนมาก,กดชัตเตอร์ติดแต่แฟลชติดบ้างไม่ติดบ้าง,เวลากรอฟิล์มไม่กรอ กลับ,เปิดไม่ติด

8153003315fe80f654c

ซ่อมกล้องฟิล์ม KONICA

claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,หมุนฟิล์มฝืดค้าง,ล้อเก็บฟิล์มไม่หมุน,กดซัตเตอร์ม่านไม่เปิด ,ไฟแฟลชไม่ทำงาน,ชัตเตอร์เป็นน้ำมัน,ฟองน้ำเสื่อมเน่า,เลนส์+ช่องมองมีฝุ่น,ล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว, CLAทั้งระบบ

4382403541134fb5e443c
analog-3259102960720
NikonN65