ซ่อมกล้องฟิล์ม CANON

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ม่านชัตเตอร์ค้าง,เครื่องฝืด,ไฟไม่เข้าเครื่องเลย,เปลี่ยนตัวบังคับชัตเตอร์,ช่องมองมีฝุ่น,เป็นรา,ฟองน้ำเสื่อมล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *