ซ่อมกล้องฟิล์ม KONICA

claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,ชัตเตอร์ไม่ทำงาน,หมุนฟิล์มฝืดค้าง,ล้อเก็บฟิล์มไม่หมุน,กดซัตเตอร์ม่านไม่เปิด ,ไฟแฟลชไม่ทำงาน,ชัตเตอร์เป็นน้ำมัน,ฟองน้ำเสื่อมเน่า,เลนส์+ช่องมองมีฝุ่น,ล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว, CLAทั้งระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *