ซ่อมกล้องฟิล์ม NIKON

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน ,ชัตเตอร์ค้าง ,กระจกรีเฟล็กซ์ค้าง,ขึ้นด้ามหมุนฟิล์มไม่ได้ ,วัดแสงไม่ทำงาน ,สปีดกล้องไม่ตรง ,กล้องไม่ทำงาน ,เลนส์เป็นรา ,ช่องมองภาพสกปรก ,ล้างเลนส์เป็นรา ,ล้างช่องมองภาพ ,ล้างวิวไฟเดอร์ ,กล้องรั่วแสง ,ติดฟองน้ำ,claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง, CLAทั้งระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *