ซ่อมกล้องฟิล์ม OLYMPUS

เลนส์ค้าง,แฟลชค้าง, เปิดonกดถ่ายไม่ได้, บางครั้งเปิดไม่ติด, กดชัตเตอร์แล้วหัสเลนส์ค้าง, กดถ่ายไม่ได้, เวลวใส่ถ่านค้างไว้จะร้อนมาก, กดชัตเตอร์ติดแต่แฟลชติดบ้างไม่ติดบ้าง, เวลากรอฟิล์มไม่กรอ กลับ, เปิดไม่ติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *