ซ่อมกล้องฟิล์ม Olympus

claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,กินถ่าน,ถ่านร้อน,เดินวงจงไฟใหม่,ขึ้นฟิล์มไม่ได้,กดชัตเตอร์ไม่ทำงาน,ด้านขึ้นฟิล์มไม่ล็อค,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น,ล้างเครื่อง,ล้างวิว,ติดฟองน้ำใหม่, ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว,CLAทั้งระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *