ซ่อมกล้องฟิล์ม YASHICA

ชัตเตอร์ไม่ทำงาน ,ม่านชัตเตอร์ค้าง, กระจกรีเฟล็กซ์ค้าง,ขึ้นฟิล์มฝืด ,ชุดปรับสปีดฝืด,ฟองน้ำเสื่อม,ช่องมองเป็นรา,มีฝุ่น ล้างเครื่อง ล้างวิว,ติดฟองน้ำทั้งตัว,ซ่อม+ขัดล้างใหม่ทั้งตัว, claกล้องฟิล์ม,รับclaกล้อง,CLAทั้งระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *